logo Digitalia
Buscador Avanzado
La traducció del discurs

La traducció del discurs

Descripción:

Aquest volum se centra en un buit bibliogràfic dels estudis de Traducció, emergents en els darrers anys. La perspectiva discursiva i la importància de fenòmens que ven més enllà de la textualidad és l'eix que estructura aquest volum. Es presenten els problemes i les possibles solucions per a la traducció de certs aspectes, com ara l'onomatopeia, els refranys, la dixi, els marcadors del discurs i la ironia, que, molt sovint, s'havien anul-lat en el procés traductològic.